کلاس های آنلاین

نحوه برنامه ریزی کلاسها

کلاس های حضوری کالج QQEnglish از دوشنبه هر هفته برای زبان آموزان جدید شروع می گردد. 

در روز اول و زمانی که زبان آموز جدید وارد کالج QQEnglish می گردد، ما با برگزاری آزمون تعیین سطح، به نقاط ضعف و قوت زبان انگلیسی ایشان پی برده و زبان آموز را در سطح مناسبی جهت پیشرفت سریع زبانشان قرار می دهیم. سطوح مختلف زبان انگلیسی در کالج QQEnglish به شرح زیر می باشند:
Beginner - Intermediate - Advance - Fluent
  • در کالج QQENGLISH، انتهای هر ماه برای دانشجویان آزمون برگزار می گردد تا پیشرفت زبان آموزان در چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی (Speaking, Listening, Reading & Writing) از طریق این آزمون ها مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار پیشرفت سطح آنان مشخص گردد.

به عنوان مثال، ساعت و برنامۀ کلاسها در یک روز برای زبان آموز مانند جدول زیر می باشد.

08:00 صبحانه در رستوران کالج
09:00 کلاس خصوصی و تک نفره
10:00 کلاس خصوصی و تک نفره
11:00 کلاس خصوصی و تک نفره
12:00 کلاس گروهی کوچک (3 تا 4 نفره)
13:00 نهار در رستوران کالج
14:00 کلاس خصوصی و تک نفره
15:00 کلاس خصوصی و تک نفره
16:00 کلاس خصوصی و تک نفره
17:00 کلاس گروهی کوچک (3 تا 4 نفره)
18:00 شام در رستوران کالج
19:00 کلاس گروهی بزرگ 10 تا 20 نفره (اختیاری)
20:00 کلاس گروهی بزرگ 10 تا 20 نفره (اختیاری)
 
شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با پرسنل فارسی زبان ما از طریق تلفن تهران: 44032464-021 داخلی 1 و یا Skype ID: QQE-MAHMOOD تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید با ایمیل آدرس Mahmood@qqeng.com نیز مکاتبه نمایید.